Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

 

AYANİS YAYINLARI

  

1-      Angelini E., Riccucci C.,  Batmaz A., Cilingiroglu A., Grassini S., Ingo G. M. 2010 Tailored Analytical Strategies for the Investigation of Metallic Artefacts from the Ayanis Fortress in Turkey, Surface and Interface Analysis 42, 675-679.

 

2-      Baştürk M. 2009 “Ayanis Tapınağı’ndaki Simgeler Işığında Urartu Kült Uygulamaları Üzerine”, Altan Çilingiroğlu’na Armağan: Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat, (ed.H. Sağlamtimur, E. Abay,    Z.Derin, A.Ü. Erdem, A. Batmaz, F. Dedeoğlu, M. Erdalkıran, M.B. Baştürk, E. Konakçı), İstanbul, 133-149.

 

3-      Baştürk M. 2012 “The Eastern Sector at the Fortress of Ayanis: Architecture and Texture in the Pillared Hall” Anatolia Iron Ages  7: The Proceedings of the Seventh Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Edirne, 19–24 April 2010, ed. A. Çilingiroğlu-A. Sagona, Ancient Near Eastern Studies, Supplement 39, 1-22.

 

4-      Batmaz A.- Uhri A. 2008 “Urartu Kültüründe Balık Betimlemesi ve Ayanis Kalesi’nden Tunç Bir Balık Figürini Üzerine Düşünceler”, Arkeoloji Dergisi XI, 65-81.

 

5-      Çevik Ö. 2008 “Ayanis (Van) Urartu Kalesi’ndeki Keramik Atık Alanları”, Muhibbe Darga Armağanı, (ed. T. Tarhan vd), İstanbul, 173-186.

 

6-      Çilingiroğlu A. 1991 “Van-Ayanis (Ağartı) Kalesi  Kazıları”, XII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 201-207, Ankara,

 

7-      Çilingiroğlu A.1993 “Van-Ayanis (Ağartı) Kalesi Kazıları, 1990-1991”, XIV. Kazı Sonuçları  Toplantısı I,  431-439, Ankara.

 

8-      Çilingiroğlu A.1994 “Decorated stone vessels from the Urartian Fortress of Ayanis”, Anatolian Iron  Ages 3.The porceedings of The Third Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Van,6-12 August 1990, Edited by A. Çilingiroğlu and D.H.French,  68-76, Ankara.

 

9-      Çilingiroğlu A. 1994 “Excavations at the Fortress of Ayanis”, Anatolian Iron Ages 3 (Ed.A.Çilingiroğlu-D.French), 41-47, Ankara.

 

10-  Çilingiroğlu A. 1996 ”Urartu’da Az Bilinen Bir Sanat Dalı Bezemeli Taş Kaplar”, Anadolu Araştırmaları XIV,183-195, Ankara.

 

11-  Çilingiroğlu A. 1996 “Van-Ayanis Kalesi Kazıları,1993-1994”, XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı I,  363-377.

 

12-  Çilingiroğlu A. 2001  “The Excavation of Ayanis Fortress” in 2001 Season, Studi Micenei ed Egeo-Anatolici XLIII/2, 275-279.

13-  Çilingiroğlu-Salvini(Ed), Ayanis I:Ten Years’ Excavations at Rusahinili Eiduru-kai,1989-1998 Rome , 2001.

 

14-  Çilingiroğlu A. 2003 “Recent Excavations at the Urartian Fortress of Ayanis, Archaeology in the Borderlands, Ed. A.Smith-K.S.Rubinson, Los Angeles, 197-212.

 

15-  Çilingiroğlu A. 2004       “Silah, Tohum, Ateş”, Anadolu’da Doğdu: 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan, İstanbul, 257-267.

 

16-  Çilingiroğlu A. 2005 “Bronze Arrowheads of Ayanis (Rusahinili Eiduru-kai): Indicate Ethnic Identity?”, Metal III, Der Anschnitt Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau,Beiheft 18,Bochum, 63-66.

 

17-  Çilingiroğlu A. 2005       “Ayanis Kalesi Haldi Tapınağı”, Arkeo Atlas 4, 98-99.

 

18-  Çilingiroğlu A. 2005       “Ritual Ceremonies in the Temple Area of Ayanis”, Anatolian Iron Ages 5, Proceedings of the Fifth Anatolian Iron Ages Colloquium held at Van,          6-10 August 2001, British Institute at Ankara Monograph 31, (ed.A. Çilingiroğlu-G. Darbyshire), 31-38.

 

19-  Çilingiroğlu A. 2006       “Ayanis Urartu Tapınağı’nın Mülkleri”, Anadolu Arkeolojisine Katkılar, Abdullah Yaylalı Armağan Kitabı, (yay. haz. T.Takıoğlu), İstanbul, 77-79.

          

20-  Çilingiroğlu A. 2006 “Ayanis Kalesi’nde Bulunan Demir Bir Sadak ve Bazı Görüşler”, Kültürlerin Yansıması, Hayat Erkanal Armağan Kitabı, (yay. haz. A. Erkanal vd.) İstanbul, 237-240.   

 

21-  Çilingiroğlu A.  2006 “An Urartian Fortress in Front of Mound Eiduru: Ayanis”, Aramazd I, 135-142.

 

22-  Çilingiroğlu A. 2007       “Ayanis Kalesi’ndeki Evsel Mekânlar”, Doğudan Yükselen Işık-Arkeoloji Yazıları, Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Armağanı, (hzr. B. Can-M.Işıklı), Erzurum, 37-43.

 

23-  Çilingiroğlu A. 2007 “Properties of the Urartian Temple of Ayanis”, Anatolian Iron Ages 6, The Proceedings of the Sixth Anatolian Iron Ages Colloquium held at Eskişehir, 16-20 August 2004, Ancient Near Eastern Studies, Supplement 20, 41-46.

          

24-  Çilingiroğlu A. 2007 “Ayanis Tapınak Alanında Bir Ocak ve Bereketlilik Kültü İle İlişkisi”, Refik Duru Armağan Kitabı, 2007, 265-269, İstanbul.

 

25-  Çilingiroğlu A. 2008       Urartu Kültürü ve Ayanis Kazıları, TÜBA, Akademi Forumu 52, Ankara.

 

26-  Çilingiroğlu A. 2008       “Ayanis Kalesi Depo Odaları ile ilgili Bazı Öneriler”, Muhibbe Darga Armağanı, İstanbul, 187-196.

 

27-  Çilingiroğlu A. 2011, “Ayanis: An Iron Age Site in the East”, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia, ed. S.R. Steadman and G. McMahon Oxford,1058-1061.

 

28-  Çilingiroğlu A.  2011 “Ayanis Kalesi’nde Bulunan Demir bir Kılıç”, ed. A. Öztan ve Ş. Dönmez. Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri. Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar/Knowledge Production from the Black Sea tu the Euphrates. Studies Presented in Honour of Önder Bilgi. Ankara.

 

29-  Çilingiroğlu A. 2012 (M. Salvini’nin ekiyle), “New Contributions to Urartian Archaeology from the Fortress at Ayanis Fortress”, Anatolian Iron Ages 7, Proceedings of the Seventh Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Edirne 19-24 April 2010, ed. A. Çilingiroğlu ve A. Sagona,  Ancient Near Eastern Studies, Supplement 39, Peeters, Leuven, 99-112.

30-  Çilingiroğlu A.,Ayanis Fortress, in Urartu:Transformation in the East(K.Köroğlu-E.Konyar Eds.),388-361,Istanbul,2011

 

31-  A.Çilingiroğlu A.,Urartian Religion,in Urartu:Transformation in the East(K.Köroğlu-E.Konyar Eds.),188-201.Istanbul,2011.

 

32-  Çilingiroğlu A. "Urartian Temples",  Urartu and Biainili (Ed.S.Kroll) ,Peteers,2012,295-307.

 

33-  Çilingiroğlu A., Ayanis, Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları, 2-23, Izmir,2012

 

34-  Çilingiroğlu A.-G.Kozbe 1994, “Van-Ayanis (Ağartı) Kalesi Kazıları, 1992”, XV. Kazı Sonuçları Toplantısı I,  445-456, Ankara.

 

35-  Çilingiroğlu A-Erdem A.Ü. 2009 “Ayanis Kalesi Kazıları, 2006-2008” in 3. Kazı Sonuçları Toplantısı 1.Cilt, Ankara, 9-12

 

36-  Çilingiroğlu A.-H.Sağlamtimur 1997,”Van-AyanisKalesi Kazıları.1993-1994”, XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 363-377, Ankara,

 

37-  Çilingiroğlu A.-M.Salvini 1995, “Rusahinili in front of Mount Eiduru: The Urartian Fortress of Ayanis (7 th. Century B.C.)”, Studi Micenei ed Egeo-Anatolici XXXV, 111-124.

 

38-  Çilingiroğlu A.-M.Salvini 1997, The 1997 Excavation Campaign at The Urartian Fortress of    Ayanis, Studi Micenei ed Egeo-Anatolici XXXIX/2-,287-289, Roma,

 

39-  Çilingiroğlu A.-M.Salvini, “When was The Castle of Ayanis Built and What is the meaning of the Word “Şuri”? IV. Anadolu Demir Çağları Sempozyumu, Fourth Anatolian Ages Symposium, 19-23 May 1997, Mersin.

 

40-  Çilingiroğlu A.-Z.Derin 1998, “Ayanis Kalesi Kazıları-1996”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, I, 591-606, Ankara,

 

41-  Çilingiroğlu A. -Z.Derin 2000, “Ayanis Kalesi Kazıları 1998”, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı I,  397-408, Ankara.

 

42-  Derin Z. 1999 “Potters’ Marks of Ayanis Citadel, Van”,   Forth Anatolian Ages Symposium AS 49 81-100

 

43-  Erdem A.- Batmaz A. 2008 “Contributions of the Ayanis Fortress to Iron Age Chronology”, Ancient Near Eastern Studies 45, 69-90.

 

44-  Erdem A.- Çilingiroğlu A. 2010 “Domestic Architecture in the Urartian Fortress at Ayanis”, Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. May, 5th-10th 2008, Sapienza- Universita di Roma, vol. 2, Excavations, Surveys and Restorations: Reports on Recent Field Archaeology in the Near East, eds. P. Matthiae, F. Pinnock, L. Nigro, N. Marchetti, Weisbaden, 151-163.

 

45-  Gates C.1996, “Archaeology in Turkey, Ayanis Kalesi”, American Journual of Archaelogy 100, 306-307.

 

46-  Ingo G.M., Çilingiroğlu A., Faraldi F., Riccucci C., Casaletto M.P., Erdem A., Batmaz A. 2010, “The bronze shields found at the Ayanis fortress (Van region, Turkey): manufacturing techniques and corrosion phenomena”, Applied Physics  A  100, 793–800.

 

47-  Reindell I. 2000 “Progetto Urartu.Problemi di conservazione e restauro dello scavo di Ayanis”,Studi Micenei ed Egeo-Anatolıci XLII/2, 326-331, Roma.

 

48-  Reindell I. 2001 “Observations on Bronze Shild GPM 1628, inv. Ay.39.01, Found During the 2001 Archaeological Campaign at Ayanis” Studi Micenei ed Egeo-Anatolici XLIII/2, 280-283.

 

49-  Salvini M. 2000 “Progetto Urartu.Ricerche in Turchia orientale.Campagna 2000”,Studi Micenei e Egeo-Anatolıci XLII/2, 320-326, Roma,

 

50-  Salvini M. 2001 “Inscribed Documents of the Campaing 2001 in Ayanis”, Studi Micenei ed Egeo-Anatolici XLII/2, 279-280.

 

51-  Tarhan Ç. 2009 “Ayanis Aslan Başlı Kalkanı Üzerinden Urartu Bronz Eser Üretiminin Değerlendirilmesi”, Altan Çilingiroğlu’na Armağan, Yukarı Denizin Kıyısında Urartu krallığına Adanmış bir Hayat, (ed.H. Sağlamtemir vd.), İzmir, 691-702.

 

52-  Gabriel M. Ingo · Altan Çilingiroğlu · Gabriella Di Carlo · Atilla Batmaz · Tilde De Caro · Cristina Riccucci · Federica Faraldi , Micro-chemical and micro-structural investigation of Egyptian blue cakes from the Ayanis fortress (Eastern Anatolia, Turkey) , Analytical & Bioanalytical Chemistry, 2012